برنامه ارائه سمینار دانشجویان پرديس شنبه مورخ 1403/03/19

 

دانشجویان محترم  پردیس می توانند از طریق لینک زیر به اطلاعیه مربوط به برنامه ارائه سمینار دسترسی داشته باشند.

برنامه ارائه سمینار

خبرهای اخیر


فهرست