درخواست ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم‌وصنعت ایران (ویژه دانشجویان ورودی 98 دانشگاه علم و صنعت ایران)

دانشجویان کارشناسی ورودی سال 1398 دانشکده مهندسی مکانیک و سایر دانشکده های دانشگاه علم‌وصنعت ایران که پس از گذران هفت نیم‌سال تحصیلی جزء نفرات برتر میان دانشـجویان هم‌ورودی دانشکده خود محسـوب می‌شوند و حداکثر تا پایان نیم‌سال جاری دانش‌آموخته می‌شوند، جهت درخواست ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان)، حداکثر تا تـاریخ دوشنبه 1402/01/28 اطلاعات خود را با مراجعه به لینک زیر در فرم مربوط ارسال کنند. لازم به ذکر است که دانشجویان می بایست در فرم، اطلاعات و معدل خود را تا ترم ششم درج کنند. همچنین دانشجویان می بایستی طی دو ترم هفتم و هشتم نیز شرایط تحصیلی خود را در وضعیت ممتازی حفظ کرده باشند.

https://formafzar.com/form/ppomo

خبرهای اخیر


فهرست