اعضای هیئت علمی گروه طراحی کاربردی

فیلتر

دکتر فتح‌اله طاهری بهروز، استاد

تحمل آسیب و انسجام سازه‌های کامپوزیتی
مدلسازی خستگی کامپوزیت‌های زمینه پلیمری
مکانیک سازه‌های کامپوزیتی، هیبرید با آلیاژهای حافظه‌دار

دکتر مرتضی منتظری، استاد

شبیه‌سازی و کنترل سیستم‌های دینامیکی
توربین‌های گاز هوایی و صنعتی
خودرو و هواپیمای هیبرید الکتریکی

دکتر سیدمحمد هاشمی‌نژاد، استاد

کنترل هوشمند ارتعاشات و برداشت انرژی
برهمکنش سازه-سیال و پنهان گرهای آکوستیکی
پراکندگی چندگانه امواج و میدان های الاستودینامیکی

فهرست