کارگاه روش‌های تولید

این کارگاه شامل مجموعه غنی از تجهیزات آموزشی و پژوهشی فناوری‌های ساخت و تولید می‌باشد . مشاهده بیشتر

معرفی کارگاه روش‌های تولید

کارگاه روش‌های تولید در مجموعه کارگاه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک واقع شده‌است. این کارگاه شامل مجموعه غنی از تجهیزات آموزشی و پژوهشی فناوری‌های ساخت و تولید می‌باشد. در این کارگاه آموزشی، دانشجویان به بررسی تجربی مباحث درس روش‌های تولید می‌پردازند و صحت تئوری‌ها و دستورالعمل‌های موجود را با انجام آزمایش تحقیق می‌نمایند. کارگاه روش‌های تولید دانشکده مهندسی مکانیک با دارابودن تجهیزات متنوع به یادگیری عمیق مباحث مکانیک ساخت و تولید کمک می‌کند.

قوانین و دستورالعمل‌ها

آزمایش‌ها

مسئولین

دکتر رضوان عابدینی

سرپرست آزمایشگاه

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8950

مهندس غلامعلی نصر

کارشناس آزمایشگاه

ارتباط با کارگاه

تلفن: تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8950
ایمیل: rezvanabedini@iust.ac.ir
نشانی : تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، روبه‌روی دانشکده مهندسی مکانیک، کارگاه فناوری‌های ساخت و تولید
فهرست