دانشکده مهندسی مکانیک- برنامه امتحانی
برنامه امتحانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه امتحانات نیمسال دوم ۹۹-۹۸ (تحصیلات تکمیلی) اصلاح شده

برنامه امتحانات نیمسال دوم ۹۹-۹۸ (پردیس و مجازی)

برنامه امتحانات نیمسال دوم۹۹-۹۸(کارشناسی)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=16.8381.45685.fa
برگشت به اصل مطلب