دانشکده مهندسی مکانیک- اعضاء هیأت علمی
اعضاء هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

استاد


احمدیان، حمید 

آیت الهی، مجیدرضا  

بازدیدی طهرانی، فرزاد 

بیدآبادی، مهدی 

حبیب نژاد کورایم، محرم  

حسینعلی پور، سیدمصطفی 

حسینی هاشمی، شاهرخ  

دانشجو، کامران  

دوائی مرکزی، امیرحسین 

ریاحی، محمد  

شجاعی فرد، محمدحسن  

شکریه، محمود مهرداد  

صدیقی، محمد  

صنایع، سپهر 

منتظری، مرتضی 

نوری، نوروز محمد 

نویدبخش، مهدی

هاشمی نژاد، سیدمحمد 

-

دانشیار


تقوی زنوز، رضا  

حق پناهی، محمد 

سیاوشی، مجید

صفاری، حمید 

صفی زاده، میرسعید  

طالبی توتی، روح اله
طاهری بهروز، فتح اله

قاسمی، حجت 

گوهری، علیرضا
محمدی، بیژن  

معدولیت، رضا  

هاشمی، رامین

-

فرشی، بهروز (بازنشسته)

میراحمدی، امین (بازنشسته) 

-

استادیار


آسیایی، ساسان 

اخلاقی، محمد 

اشرفی، محمدجواد

اکبری، حبیب اله  

بیگ زاده، برهان 

خان میرزا، اسماعیل 

خرمی شاد، هادی 

داودی، بهنام

درخشان هوره، شهرام

رجبی، مجید 

شهریاری، غلامرضا  

علیزاده، منصور  

قره قانی، آیت
قندهاریون، سمانه
کاظمی راد، سیاوش

مقیمی، مهدی 

نیکنام، سید علی

-

ابراهیمی، محمود (بازنشسته)

بیسادی، حسین (بازنشسته)

حاج سقطی، اصغر (بازنشسته) 

خوشکیش، حسین (بازنشسته) 

فرداد، عباسعلی (بازنشسته) 

-

کارشناس آموزشی


آذرفام، سیدمهدی  

-

-

-

مسئولیت محتوا و اطلاعات ارائه شده در صفحه تارنمای هر عضو هیأت علمی دانشکده، با همان عضو محترم میباشد 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=16.782.1219.fa
برگشت به اصل مطلب