دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
98/11/14 ارتقاء علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/14 | 

براساس مصوبه مورخ 98/11/14 هیأت ممیزه دانشگاه، جناب آقای دکتر اسماعیل خان میرزا عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض نموده و برایشان توفیقات روزافزون از خداوند متعال خواستاریم.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.59125.fa
برگشت به اصل مطلب