دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
97/12/11 دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | 
AWT IMAGE

آقای پویا اصغری فرد دانشجوی دکتری جناب آقای دکتر احمدیان، روز دوشنبه 97/12/20 از رساله دکتری خود تحت عنوان "مدلسازی و شناسایی اثر رفتار غیرخطی تکیه‌گاه بر دینامیک و فرآیند ترازمندی مجموعه‌ی دوّار" دفاع خواهد کرد. این جلسه ساعت 9 صبح روز دوشنبه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار خواهد شد.

چکیده:

نیروهای نامیزانی در ماشینهای دوّار، ارتعاشات اجباری را در این ماشین‌ها پدید می‌آورند که امر ترازمندی را برای این ماشین‌ها به منظور رسیدن به عملکرد امن‌تر ضروری می‌نماید. حضور همزمان عوامل غیرخطی در ماشین دوّار و دامنه‌ی بالای پاسخ نامیزانی حاصل عبور از سرعت‌های بحرانی، موجب بروز رفتار دینامیکی غیرخطی می‌شود. از آنجا که عوامل غیرخطی دارای سهم مؤثّری در تعیین رفتار دینامیکی ماشین‌های دوّار هستند، مدلسازی و شناسایی این عوامل برای پیش‌بینی دقیقتر از نحوه‌ی رفتار دینامیکی این ماشین‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. عامل غیرخطی ناشی از جریان سیال در یاتاقانهای ژورنال، که به طور معمول در ماشین‌های دوّار صنعتی استفاده می‌شوند، یکی از عوامل متداول پدیدآورنده‌ی رفتار دینامیک غیرخطی هستند. همچنین، برخورد میان استاتور و روتور در یک ماشین دوّار، پدیده‌ی دیگری است که موجب وقوع رفتار غیرخطی قوی در دینامیک ماشین دوّار می‌شود. در این رساله، به منظور شناسایی رفتار غیرخطی در یاتاقان ژورنال، روشی جدید برای شناسایی رفتار غیرخطی ضعیف در یاتاقانهای ژورنال تیلتینگ‌پد با استفاده از بسط چندجمله‌ای نیروهای غیرخطی سیال عامل ارائه می‌شود. در ادامه، رفتار غیرخطی حاصل از پدیده‌ی سایش-ضربه میان ژورنال و کفشک‌های موجود در یک یاتاقان تیلتینگ‌پد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان، چارچوبی عددی بر پایه‌ی روش المان محدود برای مدلسازی و به‌روزرسانی روتور انعطاف‌پذیر در یک ماشین دوّار ارائه می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.55794.fa
برگشت به اصل مطلب