دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
97/09/19 دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۹ | 
AWT IMAGE

آقای مهدی محمودی دانشجوی دکتری جناب آقای دکتر منتظری، روز چهارشنبه 97/09/21 از رساله دکتری خود تحت عنوان "بهینه سازی همزمان سایزینگ و استراتژی کنترلی خودروی هیبرید پلاگین" دفاع خواهد کرد. این جلسه ساعت 08:30 روز چهارشنبه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می گردد.

چکیده:

با توجه به نگرانی های روزافزون در مورد انتشار گازهای گلخانه ای از یک سو و منابع محدود سوخت های فسیلی از سوی دیگر، خودروهای هیبرید الکتریکی مورد توجه قرار گرفته­اند. خودروی هیبرید الکتریکی پلاگین (PHEV) با توجه به دو منبع انرژی قابل شارژ مستقل و نتایج قابل توجهی که برای کاهش آلایندگی و بهبود سوخت در چرخه رانندگی واقعی ارائه می دهد، جایگاه ویژه­ای به دست آورده است. عملکردخودروی هیبرید پلاگ­ینعمدتا تحت تاثیر مدیریت انرژی و سایزینگ اجزای سیستم انتقال قدرت می باشد. بنابراین ایده بهینه­سازی همزمان سایزینگ و مدیریت انرژی خودروی هیبرید پلاگ­ین می­تواند منجر به بهبود اقتصاد سوخت و کاهش آلاینده­ها گردد.
در این رساله، بهینه­سازی همزمان استراتژی کنترلی و سایزینگ اجزا سیستم انتقال قدرت خودروی هیبرید پلاگ­ین در شرایط مختلف رانندگی ارائه و پیاده­سازی شده است. بدین منظور ابتدا مدل­سازی خودروی هیبرید پلاگ­ین با در نظر گرفتن ساختار موازی، مودهای عملکردی خودروی هیبرید پلاگ­ین و استفاده از نمودارمشخصه موتور احتراقی بر مبنای داده‌های تست موتور و همچنین سیکل رانندگی واقعی خودرو و مدل باتری لیتیومی انجام شده و با نتایج تست واقعی یک خودرو هیبریدی صحه­گذاری شده است. آنگاه سایزینگ یک خودروی هیبرید پلاگ­ین برای اجزای سیستم انتقال قدرت انجام شده و سپس استراتژی کنترلی فازی برای مود عملکردی ترکیبی خودرو در شرایط مختلف رانندگی ارائه شده است. نهایتا بهینه­سازی همزمان چند هدفه­ی مقید استراتژی کنترلی و سایزینگ اجزای سیستم انتقال قدرت با به کارگیری الگوریتم بهینه­سازی ژنتیک در شرایط مختلف رانندگی به گونه ای انجام شده است که مصرف سوخت، آلایندگی و هزینه های جاری خودرو با در نظر گرفتن سطح شارژ باتری و تامین شرایط دینامیک طولی خودرو، کاهش یابد. شبیه­سازی الگوریتم بهینه­سازی همزمان استراتژی کنترلی و سایزینگ با مصالحه بین توابع هدف آلایندگی و هزینه، تابع قید (عملکرد دینامیکی خودرو) و مشخص کردن متغیرهای بهینه­سازی، نشان می­دهد که در نظر گرفتن تاثیر متقابل پارامترهای استراتژی کنترلی و سایزینگ خودرو، تاثیر قابل ملاحظه­ای در طراحی بهینه خودروی هیبرید پلاگ­ین و عملکرد آن دارد. نتایج نشان می­دهد که در الگوریتم بهینه­سازی همزمان، هرچند افزایش تعداد متغیرهای بهینه­سازی باعث افزایش زمان همگرایی و پیچیدگی بهینه­سازی می­گردد، ولی مصرف سوخت، آلایندگی و هزینه جاری خودرو با در نظر گرفتن عمر باتری در شرایط مختلف رانندگی به ترتیب تا 9%، 6% و 7% کاهش می­یابد. نهایتا تاثیر پارامترهای مختلف خودرو و شرایط ترافیکی با رویکرد همزمان هزینه و عملکرد بررسی شده، که نشانگر قابلیت تطبیق­پذیری خودرو هیبرید پلاگ­ین طراحی شده در شرایط مختلف، می­باشد.
 
کلمات کلیدی: خودروی هیبرید پلاگ­ین، سایزینگ، استراتژی کنترلی، بهینه سازی همزمان چند هدفه، هزینه و آلایندگی، شرایط ترافیکی
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.54955.fa
برگشت به اصل مطلب