دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
97/09/11 شروع پروژه استخراج دانش فنی سایلنسر های فشار بالا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۲ | 

    به همت شرکت انتقال گاز ایران، معاونت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و معاونت پژوهش و فناوری، پروژه پژوهشی - اجرایی تحت عنوان "طراحی مفهومی، طراحی پایه، طراحی کامل و ساخت نمونه ی پایلوت  سایلنسرهای (صداخفه کن) ترکیبی بازتابشی – جذبی به منظور مهار نویز آکوستیکی مجاری تخلیه در ایستگاه های تقویت فشار گاز" با هدف استخراج دانش فنی صداخفه کن های فشار بالا به منظور مهار نویز آکوستیکی ونت های تخلیه ی مجاری تخلیه بر روی خطوط لوله و یا ایستگاه های تقویت فشار گاز (بلودان های فرعی و یا بلودان اصلی ایستگاه) و در جهت بر طرف سازی آسیب های پرسنلی و شکایات ساکنین مجاور مناطق تحت تخلیه، با رعایت شرایط استاندارد و ضوابط بهداشت صنعتی و بهداشت زیستی محیطی، اجرا گردیده است.  مهمترین مرحله از پروژه که استخراج دانش فنی و اجرای پایلوت بر روی یک ونت 2 اینچی با هدف راستی آزمایی و امکان سنجی عملیاتی طراحی صورت گفته شده توسط تیم مجری به سرپرستی دکتر مجید رجبی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران در مورخ 27 آبان در محل گیرنده ی توپک خطوط 56 اینچ چهارم سراسری ایران در حضور مجریان، ناظرین، شرکت بازرسی- فنی ثالث مورد تایید مجموعه و سایر پرسنل نگهداری و تعمیرات و بهره برداری مورد ارزیابی قرار گرفت.  چالش های فنی محصول مورد آزمون، دبی بسیار بالای ونت و ملاحظات استحکامی، وقوع شکست فشار شدید در بازه ی مکانی کمتر از 1 متر با نصب سایلنسر، ملاحظات ایمنی همچون عدم وقوع انسداد، عدم وقوع انفجار، الگوی قابل قبول پراکنش گاز در اتمسفر، ملازمات شرایط لوله ی تخلیه ی بعد از شیر تخلیه بر اساس ملاحظات خط، ... می باشد که عملا تیم مجری را با یک مسئله ی پژوهشی با ماهیت آیروآکوستیک و نویز کنترل و در عین حال با مجموعه ای از چالش های عملیاتی رو در رو  کرد.  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.54865.fa
برگشت به اصل مطلب