دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

  • دفتر دانشکده: mech_office@iust.ac.ir - تلفن: 9-77491228  - فکس: 77240488
  • دفتر پژوهش: meresearch@iust.ac.ir - تلفن: 77240056
  • دفتر آموزش تحصیلات تکمیلی: meg_office@mecheng.iust.ac.ir  تلفن: 77240177

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=16.3860.4020.fa
برگشت به اصل مطلب