دانشکده مهندسی مکانیک- آزمایشگاه ها و کارگاه ها
آزمایشگاه ها و کارگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE 

  •   آزمایشگاه های تحقیقاتی

نوع الف (آزمایشگاه تحقیقاتی پایه)

ردیف

نام آزمایشگاه تحقیقاتی

نام مدیر مسئول

1

احتراق

دکتر بیدآبادی

2

انتقال حرارت

دکتر بازدیدی

3

انرژی آب و محیط زیست

دکتر حسینعلی پور

4

آکوستیک

دکتر هاشمی نژاد

5

  آنالیز مودال

دکتر احمدیان

6

آیرودینامیک و توربوماشین های تراکم پذیر

دکتر تقوی

7

 بهینه سازی سیستم های انرژی

دکتر صنایع

8

بیومکاترونیک و مهندسی شناختی

دکتر بیگ زاده

9

پایش سلامت سازه و ماشین های دوار

دکتر صفی زاده

10

پیشرانش فضایی

دکتر قاسمی

11

تست های غیرتخریبی

دکتر ریاحی

12

توربوماشین

دکتر اخلاقی

13

  خستگی و شکست

دکتر آیت اللهی

14

رباتیک

دکتر حبیب نژاد

15

سازه های هوایی

دکتر محمدی

16

شبیه سازی و کنترل سیستم ها

دکتر منتظری

17

شکل دهی فلزات

دکتر صدیقی

18

کامپوزیت

دکتر شکریه

19

کنترل نویز و ارتعاشات

دکتر طالبی

20

گاز مایع و کرایوجنیک

دکتر صفاری

21

مکاترونیک

دکتر دوائی مرکزی

22

مکانیک ضربه

دکتر حسینی هاشمی

23

مهندسی بافت و سیستم های بیولوژیکی

دکتر نویدبخش

24

هیدرودینامیک کاربردی

دکتر نوری

25 سیستم های خودکار هوشمند توزیع شده (آیداس) دکتر خان میرزا
26 مکانیک کامپوزیت ها و مواد هوشمند دکتر طاهری


نوع ب (آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی)

ردیف

نام آزمایشگاه تحقیقاتی

نام مدیر مسئول

1

دینامیک سیالات چند فازی کاربردی

دکتر درخشان

دکتر سیاوشی

دکتر شهریاری

2

سنسورها و سیستم های متمرکز بیوممز، مایکروفلوئیدیک

دکتر علیزاده

دکتر آسیایی

دکتر نقیب (دانشکده فناوری های نوین)

3

سیستم های تولید پایدار

دکتر معدولیت

دکتر داودی

دکتر رجبی

دکتر نیکنام

  • آزمایشگاه های آموزشی

  ردیف

  نام آزمایشگاه آموزشی

1

  انتقال حرارت

2

  ترمودینامیک

3

تست های غیرمخرب

4

  دینامیک ماشین

5

سیالات

6

سیستم های اندازه گیری

7

علم مواد

8

  ماشین های حرارتی

9

ماشین های کنترل عددی

10

  مقاومت مصالح

11

مکاترونیک

12

هیدرولیک و نیوماتیک

  • کارگاه های آموزشی

  ردیف

  نام کارگاه آموزشی

1

  تاسیسات

2

تراشکاری

3

روش های تولید

4

  ماشین ابزار

5

  مکانیک ماشین ها  (اتومکانیک)

6 جوشکاری و ورقکاری

آلبوم تصاویر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.2565.2713.fa
برگشت به اصل مطلب