دانشکده مهندسی مکانیک- کارمندان
کارمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

حوزه ریاست
نام مسئولیت داخلی پست الکترونیک
معصومه امیری کردستانی مسئول دفتر ریاست 8900 amirimasiust.ac.ir
سیمین دخت شهری امور دفتری 8901
کاظم مقتدر مدیر امور اجرایی 8934
علی اکبر یعقوب زاده آبدارچی 8962 -
جاسم شریعت زاده نامه رسان - -
حوزه آموزش (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)
ساناز صدر کارشناس تحصیلات تکمیلی
(کارشناسی ارشد)
8976 s_sadriust.ac.ir
ربابه سیلانی کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکترا) 8903 r_seylaniiust.ac.ir
الهام اصغری کارشناس تحصیلات تکمیلی
(واحد پردیس و مجازی)
8990 Lasghariiust.ac.ir
سهیلا کرمانی رییس آموزش کارشناسی 8951 kermaniiust.ac.ir
فاطمه بختیاری کارشناس آموزش
(پروژه ها و فارغ التحصیلی)
8983 fbakhtiyariiust.ac.ir
نیلوفر سعادت کارشناس امور دانشجویان و کارآموزی 8939 nsaadatiust.ac.ir
فرشته هاشمی کارشناس امور دانشجویان 8978 hashemi_fiust.ac.ir
حوزه پژوهش و فناوری
طاهره صفاری کارشناس پژوهشی 8984 t_saffaryiust.ac.ir
کارگاه ها و آزمایشگاه ها
یداله صدیقی کارشناس کارگاه قالب سازی 2952 -
احمد اسدزاده تکنسین کارگاه تاسیسات 2938 -
شعیب شاهینی تکنسین کارگاه قالب سازی 2952 -
سیروس ملکی کارشناس کارگاه قالب سازی 2952 -
مصطفی موسی خانی کارشناس آزمایشگاه های ترمودینامیک، سیالات و انتقال حرارت 2941 -
جواد فرهمندی کارشناس کارگاه تاسیسات 2938 -
محمد محمودوند کارشناس کارگاه مکانیک ماشین ها 2939 -

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.1771.1520.fa
برگشت به اصل مطلب