دانشکده مهندسی مکانیک- مسئولین
مسئولین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  عضو هیات علمی

  سمت

  داخلی

  دکتر بیژن محمدی

  رییس دانشکده

  8901-8900

  دکتر فتح اله طاهری بهروز

  معاون آموزشی

  8980

  دکتر سیدمصطفی حسینعلی پور

  معاون پژوهشی

  8929

  دکتر مجید سیاوشی

  مدیر تحصیلات تکمیلی

  8910

  دکتر مجید رجبی

  مدیر دفتر فناوری

  8952

  دکتر ساسان آسیایی

  مدیر مرکز کامپیوتری

  8991

  دکتر کامران دانشجو

  مدیر گروه طراحی کاربردی

  8906

  دکتر رضا تقوی زنوز

  مدیر گروه حرارت سیالات

  8908

  دکتر نوروزمحمد نوری

  مدیر گروه ساخت و تولید

  8932

  دکتر مهدی نویدبخش

  مدیر گروه بیومکانیک

  8933

  دکتر روح اله طالبی توتی

  مدیر گروه هوافضا

  8974

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.13847.32068.fa
برگشت به اصل مطلب