دانشکده مهندسی مکانیک- مسئولین
مسئولین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  عضو هیات علمی

  سمت

  داخلی

  دکتر بیژن محمدی

  رییس دانشکده

  8901-8900

  دکتر فتح اله طاهری بهروز

  سرپرست آموزشی

  8967

  دکتر سیدمصطفی حسینعلی پور

  معاون پژوهشی

  8989

  دکتر محرم حبیب نژاد کورایم

  مدیر تحصیلات تکمیلی

  8904

  دکتر اسماعیل خان میرزا

  مدیر دفتر فناوری

  8940

  دکتر بیژن محمدی

  مدیر کتابخانه

  8967

  دکتر ساسان آسیایی

  مدیر مراکز کامپیوتری

  8991

  دکتر کامران دانشجو

  مدیر گروه طراحی کاربردی

  8906

  دکتر فرزاد بازدیدی تهرانی

  مدیر گروه حرارت سیالات

  8927

  دکتر محمد ریاحی

  مدیر گروه ساخت و تولید

  8926

  دکتر منصور علیزاده

  مدیر گروه بیومکانیک

  8958

  دکتر میرسعید صفی زاده

  مدیر گروه هوافضا

  8995

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=16.13847.32068.fa
برگشت به اصل مطلب