محصولات فناورانه

طراحی، ساخت و بهره برداری از سامانه‌ی نشتی سنجی بلودان‌های خطوط لوله‌ی شرکت انتقال گاز ایران

حسب وقوع نشتی گاز به عنوان یکی از بزرگترین چالش های عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران، با وجود ابزارهای سنتی جهت اندازه گیری نشتی، عملا طیف قابل توجهی از نشتی‌ها که نسبتی بیش از 80% حجم نشتی را در بر می گیرد، غیر قابل اندازه گیری بودند. در پروژه ی پژوهشی – اجرایی فی مابین دانشگاه علم و صنعت با مدیریت فنی دکتر مجید رجبی و شرکت انتقال گاز، تجهیزی خاص و پرتابل، جهت اندازه گیری، طراحی، ساخته و بهره برداری گردید.

طراحی، ساخت و بهره برداری از سامانه ی سایلنسر- فیلتر فشار پایین ایستگاه های TBS/DRS درون شهری

تجهیز طراحی شده با هدف مهار نویز آکوستیکی و حذف آلودگی در خروجی ونت تخلیه ی ایستگاه های تقلیل فشار گاز درون شهری طراحی، ساخته و با تست موفق، توسط آقای دکتر مجید رجبی به بهره برداری رسیده است.  با تجاری سازی دانش فنی استخراج شده، عملا چالش بیش از 98 ایستگاه از 112 ایستگاه خارج از استاندارد های زیست محیطی درون شهری در شهر تهران و مابقی (بیش از 1000) در کل کشور، بر طرف می‌گردد.

طراحی، ساخت و بهره برداری عملیاتی از سایلنسر – فیلتر های ایستگاه های CGS

وجود ونت های تخلیه ی سیفتی و زیر فیلتر در ایستگاه های CGS کشور و تخلیه های عملیاتی درون شهری با صدایی غیر قابل تحمل و آسیب زننده و مغایر با تمامی استاندارد های ملی و بین المللی، بومی سازی دانش فنی تجهیز کاهنده  صدا به همراه قابلیت ترپینگ آخاله های جامد را به یک ضرورت تبدیل نموده است.  در پروژه مشترک مابین دانشگاه علم و صنعت ایران با مدیریت فنی دکتر مجید رجبی و شرکت گاز استان تهران، استخراج دانش فنی و طراحی و ساخت و بهره برداری عملیاتی با موفقیت انجام شد.

عیب یابی میترهای توربینی صنعتی در حالت بهره برداری بر خط

میترهای توربینی صنعتی، مهمترین ابزار اندازه گیری جریان گاز به سهم بیش از 500 میلیون متر مکعب در روز، یکی از حیاتی ترین المان ها در موازنه های قیمتی و خرید و فروش داخل کشور مطرح  می باشند.  وقوع آسیب های در حین سرویس، عملا منجر به توسعه ی خطای میتر و خروج از شرایط کالیبراسیون می گردد که به سبب تاخیر در تشخیص، منجر به زیان به شرکت ملی گاز و منافع ملی کشور می گردد.  در پروژه پژوهشی مشترک مابین دانشگاه علم و صنعت ایران با مدیریت فنی دکتر مجید رجبی و شرکت ملی گاز ایران، با روش فراصوت و آنالیز ارتعاشات، امکان سنجی قابلیت عیب یابی، تفکیک عیب و تخمین درصد خطای در حین عملکرد میتر با موفقیت به انجام رسید.  بازگشت سرمایه ناشی از تجاری سازی طرح، از مرتبه ی بزرگی چند هزار میلیارد تومان در سال به نفع صیانت از ثروت ملی کشور تخمین زده می شود.

طراحی، ساخت و بهره برداری از روش نشت بندی بلودان های خطوط لوله انتقال گاز ایران

میزان نشتی گاز به میزان حدود 40% از مجموع هدر رفت گاز، معادل با مرتبه بزرگی چند ده هزار میلیارد تومانی (قیمت گاز صادراتی)، حسب مشکلات تحریم و کیفیت نامناسب ولوهای پلاگ مورد استفاده در بیش از 3000 شیر سرراهی، طراحی متودولوژی مناسب، کارا، ارزان و قابل پیاده سازی را به یک ضرورت بدل نمود.  در پروژه پژوهشی- عملیاتی مابین دانشگاه علم و صنعت ایران با مدیریت فنی دکتر مجید رجبی و شرکت انتقال گاز ایران، سامانه ی مورد نظر در کنار راه حلی مناسب با در نظر گرفتن تمامی ریسک های عملیاتی و ایمنی و اجرایی، طراحی و ساخته شد و بر روی خطوط لوله ی انتقال گاز غرب کشور، با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت.

فهرست