جلسه معارفه دانشجویان نو ورود تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد/دکتری)

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به دانشجویان نو ورود و همچنین تبریک پذیرش ایشان در دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، به استحضار می رساند که در روز چهار شنبه مورخ 16/6/1401 جلسه معارفه دانشجویان نو ورود به صورت مجازی برگزار خواهد شد. به منظور آشنایی با مقررات و رویه‌های تحصیلی و برنامه ریزی بهتر برای طول تحصیل، حضور کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد. جلسه به صورت مجازی و با استفاده از لینکهای مربوطه برگزار خواهد شد.

عنوان جلسه حضور دانشجویان زیر الزامی است

ساعت

لینک جلسه کد ورود
معارفه دانشکده مهندسی مکانیک کلیه دانشجویان دوره دکتری (روزانه، نوبت دوم، پردیس) 09:30 الی 11:30  لینک ______
معارفه دانشکده مهندسی مکانیک کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد (روزانه،نوبت دوم،پردیس و مجازی) 10الی 11 لینک ______
جلسه با مدیر گروه تبدیل انرژی دانشجویان گرایش تبدیل انرژی 11الی12 لینک 524482
جلسه با مدیر گروه طراحی کاربردی دانشجویان گرایش طراحی کاربردی 11الی12 لینک 137086
جلسه با مدیر گروه ساخت و تولید دانشجویان گرایش ساخت و تولید 11الی12 لینک 830249
جلسه با مدیر گروه بیومکانیک دانشجویان گرایش بیومکانیک 11الی12 لینک 727480
جلسه با مدیر گروه هوافضا دانشجویان گرایش هوافضا 11الی12 لینک 365084

خبرهای اخیر


فهرست