گزارش رویداد «روز مهندس»

به همت انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، در روز پنج شنبه 4 اسفند، دورهمایی روز مهندس با حضور دانشجویان دانشکده و در کنار تعدادی از اعضای هیئت علمی برگزار شد.

 

خبرهای اخیر


فهرست