فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشکده مهندسی مکانیک (سال تحصیلی 1402-1401)

بدینوسیله به استحضار می رساند دانشکده مهندسی مکانیک به استناد آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد از بین دانشجویان کارشناسی که در شرف فارغ التحصیلی بوده برای نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 دانشجو می پذیرد. علاقه مندان واجد شرایط می توانند از تاریخ 19 لغایت 26 بهمن ماه 1400 نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام فرمایند.

 

 

خبرهای اخیر


فهرست