نمایشگاه مجازی کارآموزی 1401

در راستای برنامه‌های توسعۀ ارتباط با صنعت، مسابقۀ نمایش پوستر کارآموزی با هدف حضور دانشجویان کارشناسی در محیط‌های کاری و آشنایی بهتر با وظایف مهندسان مکانیک برگزار می‌شود. مرحلۀ نخست این مسابقه طی روزهای آتی با داوری کمیته‌ای متشکل از برخی اعضای هیأت علمی دانشکده جمع‌بندی خواهد شد.

فهرست