در دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز که از تاریخ 27 لغایت 29 اردیبهشت ماه 1401 در تهران و از طرف انجمن علمی موتور ایران برگزار گردید، مقاله ارائه شده توسط آقای دکتر آیت قره قانی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک تحت عنوان

“Effects of Waste Fish Oil Biodiesel on Diesel Engine Combustion Characteristics and Emission”

به عنوان مقاله شایسته تقدیر همایش انتخاب گردید. همچنین پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد ایشان (آقای محسن مصطفایی) تحت عنوان “مدلسازی عددی احتراق اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده با سوخت گاز طبیعی/بیودیزل” بعنوان پایان نامه شایسته تقدیر برگزیده شد.

این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و برایشان توفیقات روزافزون آرزومندیم.

1401/04/04

خبرهای اخیر


فهرست