قابل توجه دانشجویان محترم ارشد (ورودی 1401 دوره پردیس و مجازی)

به اطلاع می رساند کارت دانشجویی دانشجویان دوره پردیس و مجازی هنوز صادر نگردیده است، در صورت صدور و ارسال از دانشگاه به دانشکده متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

خبرهای اخیر


فهرست