پیرو دعوت سر دبیر مجله ISA Transaction ، آقای دکتر محرم حبیب نژاد کورایم مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک دانشکده مهندسی مکانیک، به عنوان دبیر این مجله انتخاب گردید. لازم به ذکر است که مجله فوق با قدمت انتشار 25 سال، از ضریب تاثیر 7.3 برخوردار می‌باشد. همچنین این مجله در لیست Q1 در سامانه JCR نمایه شده که توسط انتشارات Springer منتشر می‌گردد. این موفقیت ارزشمند را به ایشان تبریک گفته و برایشان آرزوی توفیقات روزافزون می نماییم.

1402/10/18

خبرهای اخیر


فهرست