قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی-  ورودی 99

بدینوسیله به اطلاع می رساند که زمان برگزاری ارائه سمینار دانشجویان مجازی ورودی 99 (جامانده ها) روز دوشنبه 1400/10/13 می باشد.

جدول زمانبندی و سایر اطلاعات مربوط به ارائه سمینار متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

خبرهای اخیر


فهرست