قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس-  ورودی بهمن 99

بدینوسیله به اطلاع می رساند که زمان برگزاری ارائه سمینار دانشجویان پردیس ورودی بهمن 99 روز دوشنبه 1400/10/13 می باشد.

جدول زمانبندی و سایر اطلاعات مربوط به ارائه سمینار متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

خبرهای اخیر


فهرست