قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک(پردیس)

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد (پردیس) میتوانند از طریق لینک به فایل راهنمای انتخاب واحد دسترسی داشته باشند.

خبرهای اخیر


فهرست