جناب آقای مهندس محسن خدادادی دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، از رساله خود با عنوان «توسعه روش لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم‌های سوئیچ‌شونده با کلیدزنی وابسته به حالات تاخیردار»‏‎ ‎به راهنمایی جناب دکتر امیرحسین دوایی مرکزی در تاریخ 1401/10/12 ساعت 14:30 دفاع خواهد کرد‎.

اساتید داور داخلی: دکتر نوروزمحمد نوری / دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد

اساتید داور خارجی: دکتر علی اکبر موسویان / دکتر علی نحوی

چکیده رساله:

اگرچه در سالیان اخیر تلاش‌های زیادی روی سیستم‌های سوئیچ‌شونده انجام شده است اما کنترل و پایدارسازی این سیستم‌ها همچنان محل بحث در پژوهش‌های مختلف است. در پژوهش‌های بسیاری از قابلیت کلیدزنی و تغییر ساختار کنترل‌شده برای پایدارسازی استفاده شده است و یا با اثرگذاری بر زمان کلیدزنی،  کنترل و پایدارسازی سیستم انجام شده است. دسته بزرگی از سیستم‌های سوئیچ‌شونده وجود دارند که در آن‌ها امکان اثرگذاری و کنترل زمان کلیدزنی وجود ندارد. در این سیستم‌ها قانون کلیدزنی بین دو مود سوئیچ‌شونده معمولا وابسته به حالات سیستم یا زمان می‌باشد. تلاش برای رسیدن به روش کنترلی و پایدارسازی این نوع سیستم‌های سوئیچ‌شونده در این پژوهش موجب توسعه روشی برپایه الگوریتم لغزشی فازی تطبیقی شده است. در واقع در این رساله تلاش‌ها برای توسعه روش لغزشی فازی تطبیقی برای کنترل سیستم‌های سوئیچ‌شونده گزارش شده است. با بررسی پژوهش‌های قبلی انجام شده و البته با توجه به مدل دینامیکی زیردریایی تندرو ابرکاواک، سیستم‌های سوئیچ‌شونده با قانون کلیدزنی وابسته به حالت و همچنین سیستم‌های سوئیچ‌شونده با قانون کلیزنی وابسته به حالات تأخیردار مورد بررسی قرار گرفته است و روش لغزشی فازی تطبیقی برای هریک از این سیستم‌ها توسعه داده شده است. در روش ارائه شده، حد اختلاف بین دو مود سیستم سوئیچ‌شونده به صورت یک چندجمله‌ای با ضرایب نامعلوم فرض شده که ضرایب این جمله‌ای توسط کنترل‌کننده تطبیقی تخمین زده می‌شود. با این نوآوری، مسأله از کنترل سیستم سوئیچ‌شونده به کنترل سیستم ناسوئیچ‌شونده تغییر می‌کند و در نتیجه برای کل سیستم سوئیچ‌شونده سطح لغزش واحد طراحی می‌شود. پایداری روش پیشنهادی به کمک روش توابع لیاپانوف چندگانه بررسی و اثبات شده است. جهت صحت‌سنجی عملکرد کنترل‌کننده، این روش روی مدل‌های مختلف زیردریایی تندرو ابرکاواک پیاده‌سازی شده و با روش‌های دیگر برای کنترل این سیستم مقایسه شده است باتوجه به بررسی‌ پژوهش‌های گذشته روی سیستم‌های سوئیچ‌شونده و روش لغزشی فازی تطبیقی و دستاوردهای این رساله، جمع‌بندی انجام شده و مسیر مناسب برای ادامه این پژوهش پیشنهاد شده است.

خبرهای اخیر


فهرست