دو مورد طرح صنعتی اساتید دانشکده مکانیک، ارسال شده از سوی دانشگاه برای وزارت علوم، به عنوان طرح برگزیده صنعتی در سال 1401 انتخاب شدند.

طرح جناب آقای دکتر بیژن محمدی با عنوان: “طراحی، نمونه سازی و راه اندازی یک دستگاه زغال تراش

طرح جناب آقای دکتر مجید رجبی با عنوان: “طراحی مفهومی، طراحی پایه، طراحی کامل و ساخت پایلوت سایلنسرهای ترکیبی بازتابشی – جذبی به منظور مهار نویز آکوستیکی مجاری تخلیه در ایستگاه های تقویت فشار گاز

این موفقیت ارزشمند را به این اساتید گرامی تبریک گفته و برایشان توفیقات روزافزون آرزومندیم.

1401/12/10

خبرهای اخیر


فهرست