ثبت نام دانشجويان نو ورود مقطع كارشناسي ارشد-مجازي

دانشجویان محترم نو ورود مقطع کارشناسی ارشد-مجازی میتوانند از طریق لینک های زیر به فایل های ثبت نام دسترسی داشته باشند.

جدول دروس گرایش تبديل انرژي-مجازی

جدول دروس گرایش ساخت و تولید-مجازی

دروس ارائه شده نيمسال اول 1402-1401- مجازي

راهنماي انتخاب واحد

خبرهای اخیر


فهرست