برگزیدگان نمایشگاه مجازی کارآموزی 1401

مرحلۀ نخست مسابقه برگزیدگان نمایشگاه مجازی کارآموزی 1401 با داوریِ کمیته‌ای متشکل از برخی اعضای هیأت علمی دانشکده برگزار شد و پوستر دانشجویان زیر به عنوان نفرات برتر برگزیده شد:

مرتضی کرمی، مهدی مهرپرور و سیدعلی اکبر مجلسی

 

خبرهای اخیر


فهرست