برگزاری مراسم تقدیر از اعضای تیم والیبال دانشکده

طی مراسمی که با حضور هیات رئیسه و اعضا محترم شورای دانشکده مهندسی مکانیک در روز شنبه مورخ 4 تیرماه برگزار شد، در فضایی صمیمانه از زحمات اعضای تیم والیبال دانشکده مهندسی مکانیک در راه کسب عنوان قهرمانی در مسابقات بین دانشکده ای با اهدای لوح یادبود و هدیه ای از طرف دانشکده تقدیر به عمل آمد.

خبرهای اخیر


فهرست