برنامه زمانبندی برگزاری جلسات مصاحبه دکتری ورودی 1403

داوطلبان گرامی خواهشمند است جهت شرکت در جلسه مصاحبه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران نیم ساعت قبل از زمانهای اعلام شده در طبقه سوم دانشکده حضور بهم رسانید.

زمانبندی مصاحبه دکتری ورودی 1403: 

تبدیل انرژی

مکانیک جامدات 

دینامیک کنترل و ارتعاشات

ساخت و تولید

هوافضا

خبرهای اخیر


فهرست