برنامه امتحانات پایان ترم تحصیلات تکمیلی(روزانه و نوبت دوم) نیمسال مهر 1402

دانشجویان محترم مقطع تحصیلات تکمیلی (روزانه و نوبت دوم)  جهت دسترسی به برنامه امتحانات پایان ترم به لینک ذیل مراجعه نمایند.

برنامه امتحانات 

خبرهای اخیر


فهرست