در سی و یکمین آیین تقدیر از اساتید نمونه کشوری، سه استاد دانشگاه علم و صنعت ایران توسط رییس جمهور تقدیر شدند.
در این مراسم که روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 1403 برگزار شد، 65 عضو هیات علمی از 31 دانشگاه سراسر کشور معرفی و تقدیر شدند که در این بین دکتر سید مصطفی حسینعلی‌پور (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک)، دکتر حسین بلندی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق) و دکتر عباس عرفانیان امیدوار (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق) از دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان استاد نمونه کشور در سال تحصیلی 1402- 1401 مورد تجلیل قرار گرفتند.

به این وسیله انتخاب استاد گرامی، جناب آقای دکتر سیدمصطفی حسینعلی پور به عنوان “استاد نمونه کشور” را تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون برایشان آرزومندیم.

1403/02/19

 

خبرهای اخیر


فهرست