رساله آقای مسعود رضائی دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشکده مهندسی مکانیک تحت عنوان “برداشت انرژي و كاهش همزمان ارتعاشات توسط جاذب غيرخطي مگنتوپيزوالاستيك”، موفق به دریافت جایزه پرفسور اسماعیل‌زاده از سوی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در سال 1402 شد.

این موفقیت را به ایشان و اساتید راهنمای محترم  آقایان دکتر حسینی هاشمی و دکتر طالبی توتی تبریک گفته و برایشان توفیقات روزافزون آرزو می‌نماییم.

1402/10/02

خبرهای اخیر


فهرست