قابل توجه دانشجویان ارشد پرديس

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند كلاس درس انتقال حرارت پیشرفته – تشعشع مربوط به دانشجويان پرديس در هفته ی جاری در روز پنج شنبه مورخ 25 فروردین ماه از ساعت 7:30 الی 10:30 در كلاس 201 واقع در طبقه دوم دانشكده مهندسي مكانيک برگزار مي گردد.

 دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

1401/01/22

خبرهای اخیر


فهرست