قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1400(کلیه ی دوره ها)

 

تاریخ ارائه سمینار دانشجویان بیومکانیک 28 آذر ماه می باشد و حداکثر تا تاریخ 20 آذر باید نسبت به آپلود فایل سمینار که به تایید استاد راهنما رسیده در لینک هایی که قبلا برای شما ارسال شده بود اقدام نمایید.

زمان ارائه سمینار دانشجویان ورودی 1400 سایر گرایش ها که موفق به ارائه سمینار خود در تاریخ های قبلی نشده اند  30آذر ماه می باشد و حداکثر تا تاریخ 20 آذر باید نسبت به آپلود فایل سمینار که به تایید استاد راهنما رسیده در لینک هایی که قبلا برای شما ارسال شده بود اقدام نمایید.

لینک ها مجددا به ایمیلی که در بخش اطلاعات پرسنلی شما در سیستم گلستان ثبت شده ارسال خواهد شد.

شایان ذکر است که تاریخ های فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و عدم ارائه سمینار در زمان های مذکور منجر به درج نمره مردود درس سمینار می شود که نمره آن غیر قابل جایگزینی است.

 

خبرهای اخیر


فهرست