براساس مصوبه مورخ 1401/08/16 هیأت ممیزه دانشگاه، جناب آقای دکتر فتح‌اله طاهری‌ بهروز عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافتند. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض نموده و برایشان توفیقات روزافزون از خداوند متعال خواستاریم.

1401/09/01

خبرهای اخیر


فهرست