پیرو دعوت پروفسور تامارا رینیکه مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت افزایشی (Additive Manufacturing) دانشکده مهندسی مکانیک در دانشگاه زیگن آلمان، دکتر مجیدرضا آیت‌اللهی مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک، در آن دانشگاه حضور یافته و یک کارگاه آموزشی دو ساعته تحت عنوان “شکل‌گیری و رشد ترک در فرایند تولید قطعات صنعتی” ارائه نمود. کارگاه فوق که به صورت مجازی-حضوری برگزار گردید، مورد استقبال تعداد زیادی از اساتید و پژوهشگران آن مرکز قرار گرفت. در حاشیه این سخنرانی، دکتر آیت‌اللهی از آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت افزایشی آن دانشگاه و تجهیزات مستقر در آن بازدید نمود. همچنین طرفین در مورد زمینه های پژوهشی مورد علاقه، بحث و تبادل نظر نموده و برای پژوهش مشترک روی چند موضوع تحقیقاتی در زمینه رفتار مکانیکی قطعات ساخته شده به روش ساخت افزایشی موافقت نمودند. لازم به ذکر است که آزمایشگاه فوق الذکر یکی از مجهزترین آزمایشگاه های فعال در این زمینه پژوهشی در کل کشور آلمان می‌باشد.

خبرهای اخیر


فهرست