پیرو دعوت پروفسور تامارا رینیکه مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت افزایشی (Additive Manufacturing) دانشکده مهندسی مکانیک در دانشگاه زیگن آلمان، دکتر مجیدرضا آیت‌اللهی مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک، در تیرماه سال جاری در آن دانشگاه حضور یافته و یک کارگاه آموزشی دو ساعته تحت عنوان “فرایند رشد ترک خستگی و شکست -دومثال کاربردی مهندسی” ارائه نمود. این کارگاه آموزشی در چارچوب همکاری های پژوهشی  مشترکی برگزار گردید که طی دو سال اخیر بین دو مرکز تحقیقاتی فوق الذکر شکل گرفته است. در همین راستا یکی از پژوهشگران دانشگاه زیگن آلمان نیز در اردیبهشت ماه سال جاری بازدیدی از دانشگاه علم و صنعت داشته و سخنرانی علمی ای برای دانشجویان و اساتید دانشکده  مهندسی مکانیک ارائه نمود.کارگاه آموزشی دکتر آیت اللهی که به صورت حضوری برگزار گردید، مورد استقبال تعداد زیادی از اساتید و پژوهشگران آن مرکز قرار گرفت. درطول بازدید از دانشگاه زیگن، طرفین مروری بر پیشرفت فعالیت های پژوهشی ای که قبلا روی آن توافق شده بود انجام داده و در مورد نحوه ادامه همکاری هادر زمینه رفتار مکانیکی قطعات ساخته شده به روش ساخت افزایشی بحث و تبادل نظر نمودند. لازم به ذکر است که آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت افزایشی  دانشگاه زیگن یکی از مجهزترین آزمایشگاه های فعال در این زمینه پژوهشی در کل کشور آلمان می‌باشد.

1401/07/25

خبرهای اخیر


فهرست