قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 (روزانه، نوبت دوم، پردیس)

دانشجویانی که در نیمسال گذشته ( کلیه گرایشها) به هر دلیلی موفق به گذراندن ریاضیات پیشرفته 1 نشده اند چنانچه تمایل دارند این درس را در نیمسال جاری با گروه بیومکانیک اخذ کنند هر چه سریعتر در سایت دانشکده- فرمهاي آنلاین– فرم اخذ درس خارج از گرایش، درخواست خود را ثبت نمایند تا در صورت موافقت مدیران هر دو گروه درس برایشان اخذ شود.

لازم به ذکر است پر کردن فرم درخواست درس خارج از گرایش به منزله احتساب این درس به عنوان درس خارج از گرایش نمی باشد.

خبرهای اخیر


فهرست