دانشکده مهندسی مکانیک، هرساله میزبان برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارهای ملی و بین المللی مختلفی است. برخی از این همایش‌ها، به صورت سالانه یا دوسالانه برگزار می‌گردد که در واقع دانشکده مهندسی مکانیک، خود متولی برگزاری آنان است. برخی دیگر توسط انجمن‌های تخصصی دیگر برگزار می‌گردد که در این بین، دانشکده فقط میزبان برگزاری آنان است. کنفرانس دوسالانه X-Mech یا مکانیک تجربی، کنفرانس سالانه توربین گازی، کنفرانس هیدرودینامیک کاربردی، و کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر از مواردی است که طی سالیان گذشته در دانشکده برگزار شده‌اند.

 

گالری


فهرست