گروه مهندسی هوافضا از سال 98 به طول مستقل اقدام به جذب دانشجویان دکتری از طریق آزمون سراسری نموده است.

فهرست