آشنایی با پایگاه های علمی مورد اشتراک دانشگاه علم و صنعت

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کتابخانه و مرکز اسناد علمی، جلسه آموزشی با عنوان “آشنایی با پایگاه های علمی مورد اشتراک دانشگاه علم و صنعت “را در روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 از ساعت 13 لغایت 14 برگزار می نمایید.جهت شرکت در این جلسه آموزشی از طریق جلسات عمومی سامانه meeting اقدام نمایید.

خبرهای اخیر


فهرست