هشتمین کنفرانس بین‌المللی کامپوزیت، مشخصه‌سازی، ساخت و کاربرد (CCFA 8)

ارائه نظریه‌ها و تفسیرهای منطبق با واقعیت در راستای پیشبرد پژوهش‌های علمی و گسترش فناوری در زمینه کامپوزیت‌ها، مشخصه‌‎سازی این مواد، ساخت و کاربرد آنها، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای نزد محققین سراسر دنیا دارد. بدین منظور هشتمین کنفرانس بین‌المللی کامپوزیت، مشخصه سازی، ساخت و کاربرد (CCFA 8) با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی کرمانشاه و دانشگاه آزاد شعبه کرمانشاه، در آذر ماه 1401 برگزار خواهد شد. مقالات برگزیده در این کنفرانس، در مجلات معتبر نمایه‌دار منتشر خواهند شد.

website: http://ccfa.iust.ac.ir

1401/06/02

خبرهای اخیر


فهرست