با وجود فعالیت اعضای گروه در سالیان گذشته تاکنون، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این گروه بصورت رسمی از سال 1380 به مدیرت آقای دکتر محمد حق پناهی آغاز گردید و تا به امروز ادامه دارد.

مدیران گروه بیومکانیک از سال 1380 تا به امروز

نام و نام خانوادگی سال تصدی
دکتر برهان بیگ‌زاده 99-تاکنون
دکتر مهدی نویدبخش 97-99
دکتر منصور علیزاده 95-97
دکتر منصور علیزاده 93-95
دکتر محمدرضا ملاک­زاده 91-93
دکتر مهدی نویدبخش 89-91
فهرست