رویه‌ آموزشی مقطع دکتری

ورود و ثبت نام

اخذ و گذراندن دروس
شامل دو نیم‌سال اول و دوم و در صورت نیاز نیم‌سال سوم (15 واحد)
(مشاهده اطلاعیه انتخاب واحد)

انتخاب کمیته هادی
این مرحله پس از گذراندن دروس و از نیم‌سال سوم تحصیلی امکان‌پذیر است.
(مشاهده فرم ).

آزمون جامع
انجام این مرحله از نیم‌سال سوم امکان‌پذیر است
مشاهده فرم

انتخاب کمیته هادی خارجی
این مرحله پس از گذراندن دروس و از نیم‌سال سوم تحصیلی امکان‌پذیر است

دفاع پروپوزال
این مرحله،پس از گذشت حداقل پنج روز از آزمون جامع، قابل انجام است.
مشاهده فرم

گزارش مرحله‌ای اول
شش ماه پس از دفاع پروپوزال با تایید استاد
مشاهده فرم

گزارش مرحله‌ای دوم
شش ماه پس از گزارش اول
مشاهده فرم

پیش دفاع
داشتن مقاله‌ی مستقل
مشاهده فرم

دفاع از رساله دکتری
مشاهده فرم

اصلاحات پایان نامه دکترا
مشاهده فرم

آیین‌نامه‌های مقطع دکتری

فهرست