قابل توجه دانشجویان کارشناسی

به اطلاع می رساند شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مطابق اطلاعیه از بین دانشجویان مهندسی مکانیک کارآموز می پذیرد.

 

خبرهای اخیر


فهرست