قابل توجه دانشجویان کارشناسی

به اطلاع می‌رساند شرکت واگن پارس مپنا مطابق اطلاعیه از بین دانشجویان مهندسی مکانیک کارآموز می پذیرد.

خبرهای اخیر


فهرست