قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

مطابق مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مورخ 1400/9/13 در نیمسال جاری امکان حذف اضطراری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 1400 فراهم شده است لذا به نکات ذیل توجه فرمائید:

  1. هر دانشجو تنها امکان حذف یک درس را به صورت حذف اضطراری دارد.
  2. دانشجویان دکتری تنها در صورتی می‏توانند یک درس را حذف نمایند که در نیمسال جاری حتما 3 درس (معادل9 واحد درسی) اخذ کرده باشند.
  3. مهلت استفاده از امکان حذف اضطراری دقیقا مطابق تقویم آموزشی مصوب دانشگاه (1400/10/7) می باشد.

تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی مکانیک

1400/9/15

خبرهای اخیر


فهرست