قابل توجه دانشجویان کارشناسی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان تعداد محدودی ظرفیت کارآموزی برای دانشگاه در تابستان امسال درنظر گرفته است. علاقمندان در اسرع وقت با به همراه داشتن فایل کم حجم عکس خود و نیز به خاطر داشتن کد پستی منزل خود در اصفهان و یا شهرهای نزدیک به آن به کارشناس کارآموزی دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

واحد کبد (کارآموزی، بازدیدهای صنعتی، دانش آموختگان)

                                                              دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری

خبرهای اخیر


فهرست